CÔNG TRÌNH ANH NHẬT

Ngày tạo: 23/04/2021

Thi công công trình anh Nhật 

Địa điểm: Kontum

Thi công năm 2021

Hạng mục thi công:

- Cửa nhôm Maxpro, phụ kiện Cmech

- Kính giếng trời